top of page

která se mnou sdílíte

 Důležitá témata

Co je potřeba řešit a za čím stát nemůže vycházet jen ze mě, ale hlavně z vás. Proto se snažím vám naslouchat, zastupovat vaše názory a reprezentovat vaše témata. I věci, které pro mě občas není lehké slyšet, je potřeba vyslechnout a dát jim prostor zaznít.

Aby se nám dobře bydlelo

Zajištění bydlení vnímám jako základní jistotu pro všechny, zejména pro mladou generaci. Jde o to, aby na slušné bydlení dosáhl každý, kdo pracuje. Aby se mladá generace nebála zakládat rodiny kvůli nevyřešené otázce střechy nad hlavou. PROTO je třeba nastavení jasného, jednoduchého a efektivního systému podpory dostupného bydlení v zásadě prostřednictvím družstevního nebo městského nájemního bydlení.

Družstevní bydlení - zvýhodněné hypotéky se státní garancí pro pro družstva; v případě, že v družstvu bude zapojena samospráva, možnost získání přímé dotace.

Standardní nájemní obecní/městské bydlení (včetně startovacích bytů pro mladé) – podpora formou přímé dotace (konkrétní částka na bytovou jednotku, po dobu udržitelnosti musí byt zůstat ve vlastnictví samosprávy).

Abychom jezdili po silnicích v pohodlí

Dostatek peněz na opravy silnic je priorita. PROTO potřebujeme systémově a s jasnou garancí do budoucna nastavit pravidla a zajistit dostatek peněz na opravy silnic, které jsou v majetku obcí a měst (místní komunikace) i krajů (silnice druhých a třetích tříd).    

Abychom i na venkově měli dobrou kvalitu života

Abychom měli konkurenceschopné české zemědělství

To, co jíme, přímo souvisí s naším zdravím. PROTO je mým cílem nadále podporovat poctivé  produkční zemědělce a potravináře. Jsem a vždy budu hlasem, který hájí zájmy českých zemědělců. Jako starosta, jako krajský radní a získám-li důvěru, tak i jako senátor. Když toho není schopna stávající vláda a její podporovatelé v parlamentu, je třeba to změnit. Abychom měli dostatek bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin, které u nás v regionech umíme vyrobit, je potřeba podpořit konkurenceschopnost našich farmářů. Je potřeba podpořit ty zemědělce, kteří drží produkci. Naopak je nutné zamezit nesmyslné byrokracii a také diktátu obchodních řetězců.

Naším cílem nemůže a nesmí být další prohlubování rozdílů mezi velkými sídly a venkovem, jak k tomu nyní dochází. Naopak je nezbytné zajistit efektivní rozvoj občanské vybavenosti ve venkovských regionech. A to bez peněz není možné. Obce a města, která jsou dlouhodobě hodnocena jako nejlepší hospodáři, potřebují pracovat ve stabilním finančním prostředí bez nesystémových zásahů centrálních orgánů.  PROTO podpořím kroky, které zajistí vetší podíl z daňových výnosů pro samosprávy.

která se mnou sdílíte

 Důležitá témata

Co je potřeba řešit a za čím stát nemůže vycházet jen ze mě, ale hlavně z vás. Proto se snažím vám naslouchat, zastupovat vaše názory a reprezentovat vaše témata. I věci, které pro mě občas není lehké slyšet, je potřeba vyslechnout a dát jim prostor zaznít.

Aby se nám dobře bydlelo

Zajištění bydlení vnímám jako základní jistotu pro všechny, zejména pro mladou generaci. Jde o to, aby na slušné bydlení dosáhl každý, kdo pracuje. Aby se mladá generace nebála zakládat rodiny kvůli nevyřešené otázce střechy nad hlavou. PROTO je třeba nastavení jasného, jednoduchého a efektivního systému podpory dostupného bydlení v zásadě prostřednictvím družstevního nebo městského nájemního bydlení.

Družstevní bydlení - zvýhodněné hypotéky se státní garancí pro pro družstva; v případě, že v družstvu bude zapojena samospráva, možnost získání přímé dotace.

Standardní nájemní obecní/městské bydlení (včetně startovacích bytů pro mladé) – podpora formou přímé dotace (konkrétní částka na bytovou jednotku, po dobu udržitelnosti musí byt zůstat ve vlastnictví samosprávy).

Abychom jezdili po silnicích v pohodlí

Dostatek peněz na opravy silnic je priorita. PROTO potřebujeme systémově a s jasnou garancí do budoucna nastavit pravidla a zajistit dostatek peněz na opravy silnic, které jsou v majetku obcí a měst (místní komunikace) i krajů (silnice druhých a třetích tříd).    

Abychom i na venkově měli dobrou kvalitu života

Abychom měli konkurenceschopné české zemědělství

To, co jíme, přímo souvisí s naším zdravím. PROTO je mým cílem nadále podporovat poctivé  produkční zemědělce a potravináře. Jsem a vždy budu hlasem, který hájí zájmy českých zemědělců. Jako starosta, jako krajský radní a získám-li důvěru, tak i jako senátor. Když toho není schopna stávající vláda a její podporovatelé v parlamentu, je třeba to změnit. Abychom měli dostatek bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin, které u nás v regionech umíme vyrobit, je potřeba podpořit konkurenceschopnost našich farmářů. Je potřeba podpořit ty zemědělce, kteří drží produkci. Naopak je nutné zamezit nesmyslné byrokracii a také diktátu obchodních řetězců.

Naším cílem nemůže a nesmí být další prohlubování rozdílů mezi velkými sídly a venkovem, jak k tomu nyní dochází. Naopak je nezbytné zajistit efektivní rozvoj občanské vybavenosti ve venkovských regionech. A to bez peněz není možné. Obce a města, která jsou dlouhodobě hodnocena jako nejlepší hospodáři, potřebují pracovat ve stabilním finančním prostředí bez nesystémových zásahů centrálních orgánů.  PROTO podpořím kroky, které zajistí vetší podíl z daňových výnosů pro samosprávy.

Sdílejte se mnou svá témata

která se mnou sdílíte

 Témata, od vás

Je důležité se umět soustředit a vybrat si nejdůležitější cíle, ovšem práce bude vždy dostatek a já chci svůj čas v jakékoli pozici, ve které zastupuji občany, využít naplno.

Energie

Podporuji rozvoj jaderné výroby energie jako stabilní, ekologický a dlouhodobě udržitelný zdroj. Zároveň jako vhodný a efektivní doplněk vnímám výrobu elektrické energie a tepla z komunálních odpadů a také smysluplné formy výroby z tzv. zelených zdrojů (např. fotovoltaika na střechách objektů).  

Green Deal

Otázka ochrany přírody byla v tomto případě hrubě zneužita. Green Deal je ve své stávající podobě pouze byznys. Špinavý kšeft, který podle mého názoru nemá s ochranou přírody vůbec nic společného. Green Deal je mimo jiné řízené zdražování energií, potravin a dalších produktů. Tento zelený extrémismus a fanatismus tedy považuji za škodlivý. PROTO podporuji smysluplné přístupy, proto podporuji ochranu přírody a NEpodporuji zelené šílenství a sektářství.

Euro a česká ekonomika

Podpora rodinám

Rodinu vnímám jako základní kámen systému. PROTO prosazuji maximální podporu, která nyní chybí – politici pouze mluví, ale ve skutečnosti selhali. Chci proto změnu: např. bezúročná novomanželská půjčka pro páry, kde alespoň jeden pracuje, podpora výstavby obecních bytů a startovacích bytů pro mladé. Finanční zvýhodnění při výchově dětí páry, které pracují.

Jsem proti přijetí Eura. Můj postoj se opírá zejména o skutečnost, že česká měna velmi dobře a bez dramatických výkyvů obstála při posledních ekonomických otřesech (covid, ukrajinská krize a další). A kdo by platil obří náklady na zavedení Eura? Občané... Jaký by byl dopad na peněženky řadových občanů? A dále, firmy, které chtějí v eurech obchodovat, už tak činí. PROTO v tuto chvíli nevidím důvod, proč Euro přijímat.Naopak zaměřme se na funkčnost naší ekonomiky, řešme základní problémy a ne až sekundární dopady. Podpořme investice na všech úrovních. Bohužel stávající česká vláda si ale dle mého pohledu starosty vybrala jinou cestu. Cestu tupých škrtů a podražení ekonomiky. 

Školství

Zdravotnictví

Sociální podpora potřebným

Jednou z priorit musí být podpora lékařů ve venkovských oblastech, zejména zubařů, dětských lékařů a specialistů.

Podporuji rozvoj řemeslné zručnosti žáků už v mateřských a na základních školách. Střední odborné školství potřebuje těsněji výuku provázat s firemním sektorem a podmínit tím systémovou podporu škol i podniků. Důraz je nezbytné klást na ovládání a rozvoj moderních technologií nejlépe však jako nadstavbu učebních oborů. 

Slušní lidé musí mít jistotu, že je stát v případě potřeby podrží - princip solidarity. Dávky dostupné pro ty, kdo je skutečně potřebují, ale ne pro nepřizpůsobivé jako náhrada za to, že se jim nechce pracovat.

Miroslav Krčil

 řeším co nás pálí,

 ne volo**ny

politikaření a pokrytectví nás jenom brzdí, PROTO

Kandidát do senátu 2024
ilustrační kresba
Miroslav Krčil

politikaření a pokrytectví nás jenom brzdí, PROTO

 řeším, co nás pálí,

 ne volo**ny

Kandidát do senátu 2024
bottom of page