top of page

Starostou jsem se stal proto, abych mohl dát lidem
hlas na úrovni města, radním kraje proto, abych tomuto hlasu dal ještě více prostoru a do senátu kandiduji, protože mám neodbytný pocit, že náš hlas stále naráží na zavřené dveře.

Chci otevřít dveře senátu hlasu lidí
našim potřebám a zájmům.

Nemám rád plané sliby,

radši za sebe nechám mluvit přístup

a odvedenou práci. 

Důležitá je odvedená práce, ne řeči. Na prvním místě pro mne je a vždy bude (stejně jako dosud v pozici starosty a radního kraje) rozvoj našeho regionu a hájení zájmu lidí, kteří tady žijí, mých sousedů a spoluobčanů. Nepotřebujeme, tak jak to nyní vidíme, v Senátu stranické hlasovací stroje.

úspěchy

nechal připravit 100 stavebních parcel

zahájil stavbu 24 městských bytů

prosadil investice do sportu (skatepark, zimní stadion, tenisové kurty,
sportovní hala, koupací biotop)

inicioval revitalizaci sídliště

prosadil opravu více než 30ti ulic

realizoval rekonstrukci komunitního centra a Domu dětí a mládeže

inicioval rekonstrukci hasičské zbrojnice v Blatně a výstavbu dopravního terminálu.

prosadil investice do vzdělávání (vzdělávací centrum planeta Hlinsko, obnovení středního odborného školství v Hlinsku)

podpořil malé vlastníků lesů při likvidaci kůrovce

zasadil se o výstavbu nových kanalizací, zásobování pitnou vodou

prosadil investice do dopravní infrastruktury

systematicky podporoval dobrovolné hasiče

cíleně podporoval chovatele, včelaře a myslivost

podpořil smysluplné projekty (hospodaření s vodou, modernizace záchranné stanice Pasíčka)

podporoval regionální produkty, produkční zemědělce a služby na venkově (pošty, obchody).

propojil jsem podporu venkovských obchodů s regionální nabídkou

V POZICI
STAROSTY
JSEM...

V POZICI
RADNÍHO KRAJE 
JSEM...

V POZICI
SENÁTORA 
BUDU...

prosazovat nastavení jasného, jednoduchého, efektivního systému podpory dostupného bydlení

prosazovat více peněz na opravy silnic, a to hlavně silnic druhých a třetích tříd i místních komunikací

prosazovat efektivnější rozdělování daní ve prospěch obcí,měst a krajů, které jsou dle dlouhodobého hodnocení nejlepšími hospodáři

podporovat poctivé české zemědělce i potravánáře a zasazovat se o zvýšení jejich konkurenceschopnosti, nastavení rovných podmínek, zajištění posílení potravinové bezpečnosti

Témata, kterými se chci zabývat, zakládám na potřebách, které se mnou sdílíte. Nebojte se tedy vyjádřit, co je pro vás důležité

Je mi 49 let. 25 let se snažím být dobrým manželem Mirce, se kterou máme dvě děti – syna Míru a dceru Štěpánku, kterým se snažím být také dobrým otcem.

S podporou starostů obcí a měst z našeho regionu a s využitím všech znalostí získaných ve funkci starosty Hlinska se chci zaměřit na skutečný a efektivní rozvoj venkovských regionů. S podporou zemědělců z našeho regionu se budu vždy snažit bojovat za zvyšování potravinové soběstačnosti. Všichni si musí uvědomit, že české zemědělce, české potraviny a českou půdu nelze ničím nahradit.

V Hlinsku bydlím už 46 let a strávil jsem zde své dětství. Celý život se snažím být dobrým sousedem a podílet se na správném fungování města. První tři roky jsem prožil v nedaleké obci Raná a moje kořeny jsou tedy pevně srostlé s tímto regionem a se zdejšími vesnicemi, odkud moje rodina pochází, a kde žijeme stovky let. Vysočina a její venkov jsou mým domovem nejen na papíře, ale hlavně v srdci, což je také důvod, proč se snažím hlas českého venkova co nejlépe zastupovat

Vystudoval jsem hlinecké gymnázium a vyšší odbornou školu a následně jsem pracoval šestnáct let jako novinář. Věnoval jsem se převážně tématům zemědělství a problematice rozvoje obcí a měst. V roce 2012 jsem se stal asistentem senátora, v roce 2014 jsem byl zvolen starostou Hlinska a v roce 2020 zastupitelem a radním Pardubického kraje. V těchto pozicích jsem se vždy snažil být dobrým zástupcem a hlasem lidí českého venkova. Jsem nezávislý.

Jsem Miroslav Krčil.

Váš starosta, Vátš zastupitel, Váš radní, Váš hlas, Váš budoucí Senátor.

Miroslav Krčil

Kým se snažím být

Miroslav Krčil

Kým se
snažím být

Je mi 49 let. 25 let se snažím být dobrým manželem Mirce, se kterou máme dvě děti – syna Míru a dceru Štěpánku, kterým se snažím být také dobrým otcem.

V Hlinsku bydlím už 46 let a strávil jsem zde své dětství. Celý život se snažím být dobrým sousedem a podílet se na správném fungování města. První tři roky jsem prožil v nedaleké obci Raná a moje kořeny jsou tedy pevně srostlé s tímto regionem a se zdejšími vesnicemi, odkud moje rodina pochází, a kde žijeme stovky let. Vysočina a její venkov jsou mým domovem nejen na papíře, ale hlavně v srdci, což je také důvod, proč se snažím hlas českého venkova co nejlépe zastupovat

Vystudoval jsem hlinecké gymnázium a vyšší odbornou školu a následně jsem pracoval šestnáct let jako novinář. Věnoval jsem se převážně tématům zemědělství a problematice rozvoje obcí a měst. V roce 2012 jsem se stal asistentem senátora, v roce 2014 jsem byl zvolen starostou Hlinska a v roce 2020 zastupitelem a radním Pardubického kraje. V těchto pozicích jsem se vždy snažil být dobrým zástupcem a hlasem lidí českého venkova. Jsem nezávislý.

S podporou osobností které mají vaši důvěru a měst z našeho regionu a s využitím všech znalostí získaných ve funkci starosty Hlinska se chci zaměřit na skutečný a efektivní rozvoj venkovských regionů. S podporou zemědělců z našeho regionu se budu vždy snažit bojovat za zvyšování potravinové soběstačnosti. Všichni si musí uvědomit, že české zemědělce, české potraviny a českou půdu nelze ničím nahradit.

Jsem Miroslav Krčil.

Váš starosta, Váš radní,
Váš hlas, Váš budoucí Senátor.

Mé cíle
2024 - 2030

Témata,

která se mnou sdílíte.

Co je potřeba řešit a za čím stát nemůže vycházet jen ze mě, ale hlavně z vás. Proto se snažím vám naslouchat, zastupovat vaše názory a reprezentovat vaše témata. I věci, které pro mě občas není lehké slyšet, je potřeba vyslechnout a dát jim prostor zaznít.

Aby se nám dobře bydlelo

Abychom jezdili po silnicích v pohodlí

Abychom i na venkově měli dobrou kvalitu života

Abychom měli konkurenceschopné české zemědělství

Proč kandiduji podruhé?

Protože je to třeba.

Kromě zkušeností se správou města a kraje, kde jsem se naučil dotahovat projekty do konce bez zbytečných řečí, mám také zkušenosti s kandidaturou do senátu.

Z MINULÉ SNAHY PROSADIT SE DO SENÁTU SI ODNÁŠÍM SPOUSTU DŮLEŽITÝCH POZNATKŮ, KTERÉ PLNĚ VYUŽIJI PRO NAPLNĚNÍ DŮLEŽITÝCH TÉMAT A POTŘEB, KTERÉ SE MNOU SDÍLÍTE.

ponaučení

 tentokrát

 mám klíče 

Nebaví mě mluvit
do zdi, PROTO JDU OTEVŘÍT DVEŘE.

úspěchy

podpora

ponaučení

Marcel Vojtěch

Marcel Vojtěch

Starosta města Seč

Radko Martínek

Radko Martínek

krajský zastupitel a emeritní senátor

Martin Netolický

Martin Netolický

hejtman

Josef Kozel

Josef Kozel

radní Pardubického kraje, zastupitel Heřmanova Městce

Nebaví mě mluvit
do zdi, PROTO JDU OTEVŘÍT DVEŘE.

úspěchy

podpora

ponaučení

 tentokrát

 mám klíče 

Kandiduji

S podporou osobností které mají vaši důvěru

Abych nás a naše zájmy mohl zastupovat v senátu, potřebuji nejen vaši důvěru, ale také důvěru lidí, které jste si zvolili jako své zástupce. Jsem hrdý na to, že mohu tyto starosty považovat za své kolegy a přátele a že mě do senátu podpoří.

podpora

bottom of page