Bydlím tu
a BYDLET budu!

Chci se postarat o naše město tak jako doposud.

Miroslav KrčilPodpis
Sledujte mě na facebooku

MIROSLAV KRČIL
Starosta Hlinska

Sledujte mě na facebooku

Politika JE služba.

Starosta
službu vykonává
pro občany.

Jak vnímám politiku?

Politika je služba. Tento princip musí ctít každý, kdo vstupuje do veřejného života. Politik musí mít odvahu a zároveň také dostatek pokory. Politika nesmí být spojena se slepou stranickou poslušností. Být starostou nebo senátorem znamená, že člověk vykonává službu pro ostatní občany. Proto jasně říkám, že náš region, naše republika, není kořist. A jsem přesvědčen, že politici v Praze by se měli od mnoha starostek a starostů u nás na Vysočině učit.

Miroslav Krčil

O MNĚ

Je mi 43 let. S manželkou Mirkou jsme se brali před 20 lety a máme dvě děti - syna Míru a dceru Štěpánku. V Hlinsku bydlím 40 let. První tři roky jsem prožil v nedaleké obci Raná. Moje kořeny jsou tedy pevně srostlé s tímto regionem a se zdejšími vesnicemi, odkud moje rodina pochází, a kde žijeme stovky let. Jsem z venkovského regionu z Vysočiny a jsem na to hrdý. Vystudoval jsem hlinecké gymnázium a následně vyšší odbornou školu. Od roku 1997 jsem pracoval šestnáct let jako novinář. Věnoval jsem se převážně tématům zemědělství, problematice rozvoje obcí i měst a otázkám bezpečnosti. V roce 2012 jsem se stal asistentem senátora a v roce 2014 jsem byl zvolen starostou Hlinska. Jsem nezávislý, nejsem členem žádné politické strany.

S podporou starostů obcí a měst z našeho regionu a s využitím všech znalostí získaných ve funkci starosty Hlinska se chci zaměřit na skutečný a efektivní rozvoj venkovských regionů.
S podporou zemědělců z našeho regionu budu vždy bojovat za zvyšování potravinové soběstačnosti. Všichni si musí uvědomit, že české zemědělce, české potraviny a českou půdu nelze ničím nahradit.

Moje názory v 16 bodech

Přímá demokracie

1 Jsem pro referendum

Politici se nesmí bát zeptat se na názor lidí.

2 Starostové a hejtmani by měli být volení přímo

Aby nevznikl chaos, bude třeba upravit jejich kompetence vůči dalším orgánům - radě a zastupitelstvu.

3 Fungování státu - stop zbytečnému papírování

Proč musí občan vyplňovat různým úřadům dokola informace, které stát už dávno má v jiném registru? Lépe je mít méně úředníků, ale dobře zaplacených a s jasnými kompetencemi. V řízení státu by se měli politici z Prahy inspirovat tím, jak jsou řízeny obce a města. U starostek a starostů u nás na Vysočině by se mohli a měli učit! Strategické oblasti - voda, energie, lesy apod. - musí zůstat pod kontrolou státu (obcí).

Hospodářství

4 Přiměřené daně

Platit přiměřené daně je normální a slušné. Největší daňovou zátěž ale nesmí nést pracující lidé ani malé a střední podniky.

5 Doprava / Energetika

Pro rozvoj regionů je klíčové nastavit systematické a rychlejší opravy silnic II. a III. tříd. Je třeba vytvořit podmínky pro rozvoj železniční dopravy. Kamionové zatížení českých silnic je neúnosné – zvláště při pomalém tempu výstavby českých dálnic. Podporuji rozvoj jaderné výroby energie a smysluplné ekologické formy energetiky. Naopak nesmíme dopustit opakování solární lumpárny, která státní kasu stojí desítky a stovky miliard.

6 Vzdělaní a zruční zaměstnanci jsou náš největší poklad

Zaměstnavatelé si musí uvědomit, že jejich největším pokladem jsou vzdělaní a řemeslně zruční zaměstnanci. Čeští lidé jsou mimořádně šikovní a je potřeba, aby byli dobře zaplaceni. Důležitá je podpora inovací.

7 Dotace jednoduše a průhledně

Systém dotací je zbytečně složitý, neprůhledný a v podstatě navádějící k podvodům. Má stát vůbec zájem, aby se dotace smysluplně čerpaly? Peníze musí jít tam, kde jsou skutečně potřeba, do investic. Přestaňme cpát miliony do projektů jen proto, aby si někdo namastil kapsu.

Zemědělství - venkov

8 Važme si českých zemědělců s tradiční výrobou

Zemědělství je naprosto strategické odvětví a nepostradatelný pilíř každé společnosti, která chce mít budoucnost. Zemědělství, to je pro mne půda, tradiční plodiny a živočišná výroba i kvalitní české potraviny. Půda je nenahraditelná stejně jako český zemědělec s tradiční výrobou. Česká půda prostě patří do rukou českých zemědělců a patří do ní hnůj – ne jen chemie. Návrat českých potravin, které jsou kvalitní a jedny z nejlepších, je pro mne prioritou. Abychom ale mohli začít měnit věci k lepšímu, musíme si nejprve právě českých zemědělců začít vážit. Vždyť si uvědomme, že to, co jíme, má zásadní vliv na naše zdraví.

9 Udělejme maximum pro zachování služeb na venkově

Dnešní hysterii, kdy se „Praha“ tak zásadně vymezuje vůči zbytku republiky a část jejích takzvaných elit sama sebe staví do nadřazené role „státu ve státe“, považuji za hloupou pozici. Stát by měl udělat hlavně maximum pro zachování služeb na venkově. Přitom se na ně nesmí dívat jen přes peníze. Jde o pošty, prodejny potravin, lékařské služby a podobně.

Zahraniční politika

10 Naše místo je ve střední Evropě

Naše pevné místo je ve střední Evropě. Osobně se dívám na západ stejně jako na východ, na sever jako na jih. Proč bychom neměli využít obrovský obchodní prostor na východě? Buďme křižovatkou a spojnicí.

11 Evropská unie a euro

Evropská unie potřebuje změny. Brusel nesmí řešit nesmysly a vydávat hloupá nařízení, ale musí se zabývat podstatnými problémy (např. bezpečností). ČR by měla prohlubovat spolupráci v rámci Višegrádské čtyřky. Euro teď přijímat nemusíme a nepotřebujeme. Na Euro se totiž musíme hlavně dívat tak, jestli jeho přijetí prospěje občanům ČR.

Bezpečnost

12 S migrací je třeba bojovat tam, kde vzniká

Zásadní pro naši bezpečnost v současné době je, že k nám nepustíme nelegální migranty. Jednoznačně jsem proti tomu, abychom přijímali uprchlíky, kteří přicházejí do Evropy nelegálně. Kvóty jsou nesmysl. Proti nelegální migraci je třeba bojovat tam, kde problém vzniká. Taková pomoc je nejefektivnější a nejlevnější. Nyní nemáme jinou možnost, než zůstat v NATO. Každá jiná alternativa je pro nás méně bezpečná.

Školství

13 Přineseme do školství smysluplná řešení

Hlavně nevymýšlet nesmysly jako je stávající podoba inkluze. Experimentů podobného typu se musíme vyvarovat! Podporuji rozvoj řemeslné zručnosti žáků už v mateřských a na základních školách. Střední odborné školství potřebuje těsněji výuku provázat s firemním sektorem a podmínit tím systémovou podporu škol i podniků. Důraz je nezbytné klást na ovládání a rozvoj moderních technologií nejlépe však jako nadstavbu učebních oborů. Maturita z matematiky: na technických školách povinná, na ostatních ne.

Zdravotnictví
a sociální oblast

14 Efektivní využití prostředků ve zdravotnicví

V systému je celkově dostatek peněz. Problém je ale v tom, že výdělečné části zdravotnictví ovládly v ČR soukromé subjekty, nevýdělečné pak byly ponechány veřejnému sektoru. Problematické jsou často i veřejné zakázky – nákupy léků, techniky a podobně. Nelze se proto divit, že chybí peníze na lepší platy sester a lékařů. Jednou z priorit musí být podpora lékařů ve venkovských oblastech, zejména zubařů, dětských lékařů a specialistů.

15 Sociální podpora potřebným

Slušní lidé musí mít jistotu, že je stát v případě potřeby podrží - princip solidarity. Dávky dostupné pro ty, kdo je skutečně potřebují, ale ne pro nepřizpůsobivé jako náhrada za to, že se jim nechce pracovat.

16 Podpora rodinám

Rodina je základní kámen systému. Prosazuji maximální podporu, která nyní chybí - politici selhali. Chci proto změnu: bezúročná novomanželská půjčka pro páry, kde alespoň jeden pracuje, podpora výstavby obecních bytů a startovacích bytů pro mladé. Finanční zvýhodnění při výchově dětí páry, které pracují.

Není mnoho lidí s potřebnou odvahou, kteří by skutečně zabojovali za český venkov a malá města. Pojďme to změnit k lepšímu. Proto Vás žádám o pomoc - Váš hlas. A budu-li s Vaší pomocí zvolen senátorem, hlas českého venkova v Praze bude slyšet.

Miroslav Krčil

Tímto bych chtěl z celého srdce poděkovat všem za projevenou podporu před i během mé kandidatury na pozici senátora.

Miroslav Krčil

Sledujte mě na Facebooku!Facebook iconFacebook icon

Nebo mi napište email!